Ulti

A játékot hárman játszhatják egy csomag 32 lapos magyar kártyával. A játékban az egyik játékos lesz a felvevő, aki egyedül játszik a két másik játékos - a védők - ellen. A felvevő célja, hogy a licit során az általa bemondott vállalást teljesítse, a védőké pedig ennek megakadályozása.

Bemondások

Adus vállalások esetén, ha valakinek a lejátszás elején a kezében van egy színből a felső és a király, az 20-at, akinek ugyanez aduszínben van 40-et mondhat be. (Egy játékos bemondhat akár több 20-at és a negyvenet is egyszerre.) A játékban az érvényes 20-ak és a 40 automatikusan bemondásra kerülnek a lejátszás első körében, amint a játékos letesz egy lapot. A bemondás önmagában még nem ér pontot. A játékos csak akkor kapja meg ténylegesen a bempndásáért a 20, illetve 40 pontot, ha legalább egyszer a játék során ütött is!

Adus vállalások

Az aduszínt a felvevő határozza meg a lejátszás elején, az első hívás előtt. Kivétel ez alól, ha az adu a piros, amit még a licitálás során kell a vállalással együtt bemondani. Ennek az oka az, hogy a piros adus vállalások értéke megduplázódik. (A licit szabályai szerint mindig nagyobb vállalást kell mondani, de mivel a piros vállalás duplán számít, így azzal lehet licitálni egy ugyanolyan vállalásra.) Minden adus vállalást lehet piros színben is játszani. Az összetett vállalások esetén ilyenkor a vállalás minden részének az értéke duplázódik.
Adus vállalások esetén a lapok rangsora felülről lefelé:
ász, X, király, felső, alsó, IX, VIII, VII

Egyszerű játék (parti)

Ebben a játékban az ászokért, a 10-esekért és az utolsó ütésért folyik a küzdelem. Minden ász, 10-es és az utolsó ütés is 10 pontot ér. Egy játékban így összesen 90 pont szerezhető. A pontok számát ezeken kívül a fent említett bemondásokkal is lehet növelni. A felvevő akkor teljesíti az egyszerű játékot, ha több pontot gyűjt össze, mint a két védő együttvéve. Az egyszerű játékot csak önmagában vagy ultival együtt lehet játszni.

40-100

Ebben a játékban a felvevő azt vállalja, hogy a kezében lévő 40-el együtt legalább 100 pontot szerez a lejátszás során. Ekkor a 40-en kívül más bemondás nem használható fel sem a felvevő, sem a védők részéről. A felvevőnek azért, mert tényleges ütésekből kell megszereznie a maradék 60 pontot, a védőknek pedig azért, mert itt nem az a céljuk, hogy több pontot szerezzenek a felvevőnél, hanem csupán az, hogy a felvevőnek ne legyen meg a 100-a.

20-100

Ebben a játékban a felvevőnek a kezében lévő 20-al kell megszereznie 100 pontot. a 40-100-hoz hasonlóan itt se lehet semmilyen más bemondás. (Mivel ütésekből összesen 90 pont szerezhető, ez a játék azt jelenti, hogy a felvevő legfeljebb egy 10-est vagy ászt vagy az utolsó ütést szalaszthatja el.)

Ulti - A játék névadó vállalása, és egyben a legtöbbször játszott figura.

A felvevő arra vállalkozik, hogy az utolsó ütést az adu 7-essel fogja elvinni. (Az ulti sikeres megjátszásához általában legalább 5 adu kell, a 7-essel együtt, erős lapokkal 4 is elég lehet.) Ultit nem lehet egymagában játszni. Ha a felvevő csak ultit vállal, akkor automatikusan egy egyszerű játékot is kell játszani.

Durchmars

A felvevő itt arra vállalkozik, hogy a játékban mind a tíz ütést elviszi. Ebben a játékban a védők nem mondhatnak bemondásokat, és a felvevő is csak akkor, ha a durchmars mellett 40-100-at vagy 20-100-at is vállal.

Terített durchmars

Ugyanaz, mint a durchmars, de az első ütés után a játék terített lapokkal folyik tovább. Nem csak a felvevő terít, hanem a védők is, azaz a második hívástól úgy folyik a lejátszás, hogy a játékosok látják egymás lapjait is!

Összetett vállalások

Két vagy több vállalás csak akkor kapcsolható össze, ha a bennük megjelölt célok függetlenül is teljesíthetőek. Ezért pl. nem lehet az egyszerű partit összekapcsolni a 40-100-al, mert ha teljesül a 40-100, akkor automatikusan teljesül a parti is. Viszont pl. az ulti minden adus vállalással összekapcsolható, mert attól, hogy az utolsó ütést viszi a felvevő az adu 7-essel, még nem biztos, hogy akár az egyszerű játék is meglenne. Egyszerű játékkal összekapcsolt ulti esetén hagyományosan csak az ulti-t mondja be a felvevő, de ezzel hallgatólagosan az egyszerű játékot is vállalja. (A vállalások pont-táblázatában ezért szerepel az ulti játék értékénél 4+1 pont.)

Adu nélküli vállalások

Adu nélküli vállalások esetén a lejátszás során nem számítanak a pontok, ezért a 10-es lap visszakerül a természetes helyére. A lapok rangsora felülről lefelé:
ász, király, felső, alsó, X, IX, VIII, VII

Betli

A felvevő arra vállalkozik, hogy nem fog elvinni egyetlen ütést sem. Ez azért nem egyszerű, mert ebben a játékban is kötelező a felülütés! A betlinek három fokozata van: betli, piros betli, terített betli. Mivel a betliben nincs adu, a piros betli itt csak annyit jelent, hogy a bemondás kétszeres értékű. A terített betli lejátszása hasonlóan történik a durchmarsnál leírtakhoz.

Szín nélküli durchmars

Gyakorlatilag megegyezik a rendes durchmarssal, a különbség csupán annyi, hogy it nincs adu. Ennek a vállalásnak is létezik terített változata.

Az vállalások pontértékei

A licit során a játékosoknak mindig magasabb pontértékű vállalást kell mondaniuk, mint az aktuális licit. (Ez alól egyetlen kivétel az ulti, aminek az értéke 4+1, azaz többet ér, mint 4 pont, de kevesebbet, mint az 5 pontos betli.) Értelem szerűen a nehezebben teljesíthető vállalások értéke nagyobb. A játék során a játéktér jobb alsó sarkában folyamatosan láthatóak a lehetséges vállalások, beleértve az összes lehetséges összetett vállalást is. Az aktuális licit kiemelt színnel látszik, a már nem választható vállalások szürkítettek.
Az egyes vállalások egyedi pontértékei a következőek:

Adus vállalások
 • Parti - 1 pont.
 • 40-100 - 4 pont.
 • Ulti - 4 pont.
 • Durchmars - 6 pont.
 • 20-100 - 8 pont.
 • Terített durchmars - 12 pont.
Piros színben mindegyik vállalás dupla pontot ér.

Adu nélküli vállalások
 • Betli - 5 pont.
 • Piros betli - 10 pont.
 • Terített betli - 20 pont.
 • Szín nélküli durchmars - 12 pont.
 • Szín nélküli terített durchmars - 24 pont.
A játék menete

Osztás:

A kezdő játékos 12, a másik két játékos 10-10 lapot kap.

Licit:

A licit során dől el, hogy az adott játékban ki lesz a felvevő. A kezdő játékos kiválaszt 2 lapot a kezében lévő lapok közül, majd bemond egy vállalást. A két kiválasztott lap a talonba kerül. (A talonba lévő lapokat a másik két játékos nem látja.) A következő játékos felveheti a talont, de ekkor neki kell egy magasabb értékű vállalást bemondania, és letennie egy új talont a kezében lévő immár 12 lapból. (Nem kötelező új lapokat letenni, akár ugyanazt a talont is vissza lehet tenni.) A licit során a játékosok bármikor passzolhatnak, ha úgy érzik, hogy a lapjuk alapján már nem tudnak nagyobb értékű vállallást teljesíteni. Arra is van lehetőség, hogy egy játékos a saját maga által letett talont vegye vissza - ha a másik két játékos közben passzolt. A licit során bárki bármilyen vállalást bemondhat, akár olyat is, amit biztosan elbukik. (Lehet mondani 40-100-at 40 nélkül, vagy piros ulti-t piros 7-es nélkül is.) Ha egymás után mindhárom játékos passzolt, a licit végetér, az utolsó, legértékesebb vállalást bemondójátékos lesz a felvevő. A talont úgy lehet kiválasztani, hogy a játékos ráklikkel a két kiválasztandó lapra, (Ezek kiemelkednek a többi lap közül), majd a játéktér jobb alsó sarkában lévő vállalás-listából kiválasztja a megfelelőt.

Lejátszás:

A licit után következik maga a játék, a lejátszás. A lejátszás ütésekre megy, és a felvevő hív először, utánamindig az, aki az előző ütést elvitte. Színre színt kell rakni, és a felülütés is kötelező. Színhiány esetén adut kell rakni. A lejátszási szabályok részletesen:

 • Ha a hívott színből van magasabb lap, akkor azt kell rakni.
 • Ha csak kisebb lap van a hívott színből, akkor azt kell rakni.
 • Ha nincs lap a hívott színből, de van adu, akkor adut kell rakni.
 • Ha nincs lap a hívott színből, és már ütöttek aduval, akkor lehetőség szerint nagyobb adut kell rakni.
 • Ha már ütöttek aduval, és van lap a hívott színből, akkor a színből bármilyen lapot lehet rakni.
 • Ha nincs lap se a hívott színből, se aduból, akkor bármilyen lapot lehet rakni.
A szín nélküli (adu nélküli) játékok esetén az adus szabályok természetesen nem élnek.

Elszámolás

A játék végén a megjátszott vállalás minden elemét külön értékeli a program és ez alapján adnak át pontokat egymásnak a játékosok. Sikeres vállalás esetén a vállalás értékét mindkét védő megfizeti a felvevőnek, bukott vállalás esetán pedig a felvevő fizet mindkét védőnek. Tehát a felvevő a megjátszott vállalások kétszeresét nyerheti vagy bukhatja egy játékban.

Kontrázás

Az első körben a védőknek lehetőségük van kontrázni. Ezt akkor tehetik meg, amikor rájuk kerül a sor. A kontra bemondásával kétszeresre emelhetik a vállalás értékét. Összetett vállalás esetén lehetőség van a játék minden részének külön-külön kontrázására. (Pl. egy gyenge lapokkal indított ulti esetén érdemes a partit kontrázni, és így visszanyerni valamit az ulti árából.) Arra is lehetőség van, hogy az előbb sorrakerülő védő csak az összetett vállalás egy részét kontrázza, a társa pedig a többit. Kontrázni csak addig lehet, amíg a védő nem rak le lapot!
Az adus vállalások esetén a kontra közösen számít, azaz, ha az egyik védő kontrázik, az vonatkozik a másikra is. Adu nélküli vállalások esetén a védők csak a maguk nevében kontráznak.
Ha elhangzott kontra, a felvevőnek lehetősége van még az első kör vége előtt rekontrázni A rekontra a már kétszeresre emelt értéket tovább duplázza, azaz összesen megnégyszerezi. A felvevő csak arra a részvállalásra mondhat rekontrát, amit a védők kontráztak.
A kontrázás ezek után folyhat tovább "szubkontra", "mordkontra" és "Fedák Sári" bemondásával. A mordkontrát a felvevő, a többit a védők mondhatják be. A "Fedák Sári"-s részjáték értéke az eredeti játék 32-szerese lesz!

Ulti-buktatási különdíj

Bukott ulti esetén a védők az ulti díján felül még plusz 4 pontot is kapnak. (Piros színben ez is duplán számít) A buktatási különdíjat a kontrák nem drágítják, tehát egy bukott kontrázott ulti 12 (2x4 + 4) pontot ér.

Csendes 100

Egyszerű játék esetén, ha valamelyik fél a bemondásokból és ütésekből 100 vagy több pontot szerez, a játék értéke megduplázódik. A védők ütései itt is együtt számítanak, tehát ők együttesen is összehozhatják a 100-at. A csendes 100-ba - a bemondott 20-100-al és 40-100-al ellentétben - minden bemondás beleszámít. Mivel a csendes 100 a parti értékét növeli, így vonatkoznak rá a partira bemondott kontrák is!

Csendes ulti

Ha valamelyik fél úgy szerzi meg az utolsó ütést az adu 7-essel, hogy nem vállalt ultit, akkor csendes ultit teljesít. (A védők itt is együtt számítanak.) A csendes ulti díja 2 pont. Ha az utlsó ütésben az adu 7-esen kívül más adu is van, akkor az bukott csendes ulti, aminek a díja 4 pont. (A piros szín mindent dupláz.) A csendes ulti díját nem befolyásolja a parti kontrája.

Feladás

A felvevő bármikor feladhatja a játékot. Ekkor automatikusan minden rész-vállalást elbukik, és ha voltak már konták a játékban, akkor azok is számítanak. Általában fel szokás adni az egyszerű parti vállalást, mert ezzel ugyan bukik 2 pontot a felvevő, de hamarabb lehet helyette valami izgalmasabb (és több pontot érő) figurát játszani a következő leosztásban.

Jó szórakozást kívánunk!